หุ่นจำลองดวงอาทิตย์, โลกกับดวงจันทร์ (Model of Orbital)

รหัสสินค้า :  EP0122
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองดวงอาทิตย์, โลกกับดวงจันทร์
English name :  Model of Orbital
รายละเอียด : 
ดวงอาทิตย์ขนาด 6 นิ้ว มีไฟ ศึกษาการเกิดสุริยปราคาและจันทรุปราคา

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: