หุ่นจำลองดอกกะหลํ่าปลี

รหัสสินค้า: BM0244
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองดอกกะหลํ่าปลี
English name : Cabbage Flower Model
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 120 x 120 x 350 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้