หุ่นจำลองตับมนุษย์

รหัสสินค้า:  BM0725
ชื่อสินค้า:  หุ่นจำลองตับมนุษย์
English name : Human Liver Model
รายละเอียด :
แสดงตับของมนุษย์ มีเส้นเลือดและถุงนํ้าดี ตั้งบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 150 x 200 x 160 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้