หุ่นจำลองตับ, ลำไส้, ม้าม

รหัสสินค้า:   BM0728
ชื่อสินค้า:  หุ่นจำลองตับ, ลำไส้, ม้าม
English name :  Pancreas, Duodenum, Spleen Model
รายละเอียด :
แสดงตับ ม้าม และลำไส้เล็กส่วนต้น ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 120 x 270 x 150 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้