หุ่นจำลองตาขนาดเล็ก

รหัสสินค้า: BM0651
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองตาขนาดเล็ก
English name : Human Eye Model (Small)
รายละเอียด :
หุ่นจำลองแสดงส่วนประกอบของตามนุษย์ เช่น ตาดำ ตาขาว เลนส์ตา เส้นประสาท เป็นต้น สามารถถอดประกอบได้ ตั้งบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 100 x 95 x 200 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้