หุ่นจำลองตาขนาดใหญ่

รหัสสินค้า: BM0652
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองตาขนาดใหญ่
English name : Human Eye Model (Large) 
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 175 x 210 x 250 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้