หุ่นจำลองถุงลมปอด

รหัสสินค้า: BM0693
ชื่อสินค้า:    หุ่นจำลองถุงลมปอด
English name :   Human Pulmonary Alveoli
รายละเอียด :
แสดงถึงโครงสร้างภายนอกและภายในของถุงลมแสดงถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง ถุงลม ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 85 x 120 x 115 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้