หุ่นจำลองทารกในครรภ์มารดา 9 เดือน

รหัสสินค้า :   BM0523
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองทารกในครรภ์มารดา 9 เดือน
English name : Model of 9 Months Pregnant
รายละเอียด :
แสดงการตั้งครรภ์ของมารดาที่ทารกมีอายุ 9 เดือน ในโพรงมดลูก โดยสามารถถอดตัว ทารกที่ทำ?จากวัตถุนิ่ม ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 230 x 380 x 380 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้