หุ่นจำลองปลาดาว

รหัสสินค้า: BM0411
ชื่อสินค้า: แบบจำลองกบผ่าตามยาว
English name : Starfish Model

รายละเอียด :
แสดงส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ของปลาดาว ทั้งภายนอกและภายใน ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 500 x 450 x 75 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้