หุ่นจำลองปอด

รหัสสินค้า:  BM0691
ชื่อสินค้า:   หุ่นจำลองปอด
English name :  Human Lung Model, Right
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างปอด 1 ข้าง ตั้งบนฐานพร้อมคำ?บรรยาย ขนาดประมาณ 140 x 140 x 390 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้