หุ่นจำลองพลานาเรีย

รหัสสินค้า: BM0316
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองพลานาเรีย
English name : Model of Planaria

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบของพลานาเรีย ทั้งภายนอกและภายใน ตั้งบนฐานพลาสติก ขนาดประมาณ 135 x 500 x 190 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้