หุ่นจำลองพัฒนาการเจริญเติบโตของรา

รหัสสินค้า: BM0501
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองพัฒนาการเจริญเติบโตของรา
English name : Mucor Mucedo

รายละเอียด :
แสดงการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของราชนิด Mucor Mucedo ขนาดประมาณ 330 x 350 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้