หุ่นจำลองพัฒนาการเอมบริโอของคน

รหัสสินค้า: BM0521
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองพัฒนาการเอมบริโอของคน
English name : Period of Gestation Model
รายละเอียด :
แสดงระยะการเจริญเติบโตของทารก 8 ระยะตั้งแต่เป็นเซลล์ฝังตัวในมดลูกไปจนพัฒนาเป็นทารก ตั้งบนฐานพลาสติก พร้อมคำบรรยาย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้