หุ่นจำลองพัฒนาการเอมบริโอสัตว์ปีก (ไก่)

รหัสสินค้า: BM0511
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองพัฒนาการเอมบริโอสัตว์ปีก (ไก่)
English name : Chicken Development Model

รายละเอียด :
แสดงระยะการเจริญเติบโตของไก่ ตั้งแต่ระยะเอมบริโอจนถึงระยะเป็นตัว (21 วัน) ติดบนแผ่นไม้พร้อม คำบรรยาย ขนาดประมาณ 570 x 640 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้