หุ่นจำลองพารามีเซียม

รหัสสินค้า: BM0311
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองพารามีเซียม
English name : Paramecium Model

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบภายในของพารามีเซียม เช่น ไมโครนิวเคลียส แมโครนิวเคลียส เอนโดพลาสซึม ซิเลีย คอนแทร็กไทล์์ แวคิวโอล ตั้งอยู่บนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 410 x 250 x 95 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้