การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแบบโค้งงอ

รหัสสินค้า :  EG0504
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองพื้นผิวโลกแสดงการเคลื่อนที่ ของเปลือกโลกแบบโค้งงอ
English name :  Folded Belt Deformation Model
รายละเอียด :
แสดงการยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลกเป็นแบบลูกคลื่นมีการโค้งงอของโครงสร้างที่สลับจากเดิมจากทะเลกลายเป็นพื้นดินหรือภูเขา

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้