หุ่นจำลองฟันพร้อมแปรง (มีลิ้น) เล็ก

รหัสสินค้า: BM0671
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองฟันพร้อมแปรง (มีลิ้น) เล็ก
English name : Dental Care with Tongue Model (Small)
รายละเอียด :
ขนาดประมาณ 150 x 100 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้