หุ่นจำลองฟัน, ลิ้น และคอหอย (3 ชิ้น)

รหัสสินค้า: BM0679
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองฟัน, ลิ้น และคอหอย (3 ชิ้น)
English name : Teeth with Tongue and Larynx – 3 Parts Model
รายละเอียด :
แสดงให้เห็นถึงฟัน ลิ้น คอหอย รวมถึง ส่วนประกอบต่างๆ ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 120 x 120 x 280 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้