หุ่นจำลองรากพืชใบเลี้ยงคู่

รหัสสินค้า: BM0251
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองรากพืชใบเลี้ยงคู่
English name : Dicot Root Tip Model
รายละเอียด :
แสดงส่วนปลายรากพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งภายนอก ภายใน แสดงให้เห็นรากขนอ่อน เนื้อเยื่อเจริญ ในส่วนหมวกรากและส่วนประกอบต่างๆ เช่น ไซเล็ม โฟลเอ็ม ตั้งอยู่บนฐานพลาสติก ขนาดประมาณ 80 x 105 x 375 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้