หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แสดงกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า :  BM0648
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แสดงกล้ามเนื้อ
English name :  Human Muscle Model Male
รายละเอียด :
หุ่นจำลองกายวิภาคชาย ถอดประกอบได้ 27 ส่วน ประกอบด้วย ร่างกาย, รอยเฉือนกะโหลก ศีรษะส่วนบน, สมอง( 2 ซีก), ผนังทรวงอกและช่องท้อง, แขนขวา, แขนซ้าย ( 5 ชิ้น), ขา(9 ชิ้น),
ปอด(2 ชิ้น), หัวใจ(2 ชิ้น), ตับ, กระเพาะอาหารและลำ?ไส้ ตั้งอยู่บนฐานพลาสติกขนาดประมาณ 800 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้