หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แสดงกล้ามเนื้อ

รหัสสินค้า: BM0648
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แสดงกล้ามเนื้อ
English name : Human Muscle Model – Male
รายละเอียด :
หุ่นจำลองกายวิภาคชาย ถอดประกอบได้ 27 ชิ้น แสดงอวัยวะภายใน, สมองและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายแบบเต็มตัว  ขนาดประมาณ 800 m.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้