หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่

รหัสสินค้า: BM0226
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่
English name : Dicot Stem Structure Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของลำต้นใบเลี้ยงคู่การจัดเรียงตัว ของไซเล็ม โฟลเอ็ม และวาสคิวลาร์บันเดิลที่เป็นส่วนทำให้เกิดวงปี ในลักษณะตัดตามขวางและตามยาว ขนาดประมาณ 300 x 150 x 280 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้