หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (T.S., L.S.)

รหัสสินค้า: BM0227
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (T.S., L.S.)
English name : Dicot Stem T.S. & L.S.Combined Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ การเรียงตัวของไซเล็ม โฟลเอ็ม และส่วนประกอบอื่นๆ ในลักษณะตัดตามขวางและตามยาว คุณภาพเทียบเท่ายุโรป ขนาดประมาณ 300 x 150 x 280 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้