หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่

รหัสสินค้า: BM0228
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่
English name : Dicot Stem Model
รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ การเรียงตัว ของไซเล็ม โฟลเอ็มและส่วนประกอบอื่นๆ ในลักษณะตัดตาม ขวางและตามยาว ขนาดประมาณ 420 x 130 x 410 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้