หุ่นจำลองลำต้นพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว

รหัสสินค้า: BM0221
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองลำต้นพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว
English name : Monocot Stem Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามขวางและ ตัดตามยาว แสดงการจัดเรียงตัวของไซเล็ม โฟลเอ็ม ที่จับตัวกัน เป็นกลุ่มไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขนาดประมาณ 420 x 130 x 410 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้