หุ่นจำลองศีรษะและสมอง

รหัสสินค้า:  BM0701
ชื่อสินค้า:  หุ่นจำลองศีรษะและสมอง
English name : Human Head and Brain Model
รายละเอียด :
แสดงศีรษะของมนุษย์ ผ่าซีกด้านข้างให้เห็นสมอง ไขสันหลัง กะโหลก เบ้าตา ลูกตา โดยสามารถถอดประกอบได้ ตั้งบนฐาน
พร้อมคำ?บรรยายขนาดประมาณ 230 x 230 x 220 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้