หุ่นจำลองศีรษะและสมอง

รหัสสินค้า:  BM0701
ชื่อสินค้า:  หุ่นจำลองศีรษะและสมอง
English name : Human Head and Brain Model
รายละเอียด :
แสดงศีรษะและใบหน้ามนุษย์ผ่าซีกให้เห็นสมองและลูกตา ขนาดโดยประมาณ  230 x 230 x 220 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้