หุ่นจำลองสมอง 1

รหัสสินค้า :  BM0703
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองสมอง 1
English name :  Human Brain Model Type 1
รายละเอียด :
แสดงศีรษะและสมองของมนุษย์ ตั้งบนฐาน พร้อมคำบรรยาย สามารถถอดประกอบได้ ขนาดประมาณ 230 x 300 x 180 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้