หุ่นจำลองสมอง 2

รหัสสินค้า :  BM0702
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองสมอง 2
English name :  Human Brain Model Type 2
รายละเอียด :
แสดงสมองของมนุษย์ สามารถถอดแยกส่วน ประกอบได้ ขนาดประมาณ 170 x 190 x 200 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้