หุ่นจำลองหัวใจ

รหัสสินค้า: BM0686-BM0688
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองหัวใจ
English name : Human Heart Model
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างของหัวใจมนุษย์ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ ผ่าซีกเปิดออกให้เห็นถึงห้องหัวใจทั้ง 4 ห้อง พร้อมแสดงลิ้นหัวใจ ตั้งบนฐานพร้อมคำบรรยาย
BM0686 หุ่นจำลองหัวใจเล็ก Human Heart Model (Small)  ขนาดประมาณ 120 x 95 x 240 มม.
BM0687 หุ่นจำลองหัวใจใหญ่ Human Heart Model (Large) ขนาดประมาณ 190 x 130 x 370 มม.
BM0688 หุ่นจำลองหัวใจใหญ่พิเศษ Human Heart Model (Extra-Large) ขนาดประมาณ 240 x 430 x 260 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้