หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย

รหัสสินค้า :     BM0761
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย
English name :   Human Male Pelvis Section
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างและอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศชาย ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 250 x 185 x 260 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้