หุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิง

รหัสสินค้า :  BM0762
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิง
English name :  Human Female Pelvis Section
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างและอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 205 x 140 x 250 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้