หุ่นจำลองเซลล์ปากใบ

รหัสสินค้า: BM0233
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์ปากใบ
English name : Leaf Stomata Model

รายละเอียด :
เเสดงองค์ประกอบของเซลล์ปากใบ ทั้งลักษณะ ปากใบปิด และปากใบเปิด ขนาดประมาณ 300 x 300 x 250 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้