หุ่นจำลองเซลล์พืช ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า: BM0203
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์พืช ขนาดใหญ่
English name : Typical Plant Cell Model (Large)

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบ และโครงสร้างภายในเซลล์พืช ประกอบ ด้วย ผนังเซลล์, คลอโรพลาสต์, ไมโตคอนเดรีย, ไรโบโซม, แวคิวโอล, กอลจิบอดี้, เม็ดแป้ง, นิวเคลียส, นิวคลีโอลัส เป็นต้น ฐานตั้งทำด้วย Fiber Glass เป็น เนื้อเดียวกับหุ่น จำลองพร้อมป้ายคำบรรยาย ขนาดประมาณ 110 x 420 x 600 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้