หุ่นจำลองเซลล์พืช

รหัสสินค้า: BM0202
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์พืช
English name : Typical Plant Cell Model

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์พืช เช่น นิวเคลียส, ไมโตคอนเดรีย, คลอโรพลาสต์ เป็นต้น แสดงลักษณะของผนังเซลล์ที่มีเฉพาะในเซลล์พืช อย่างชัดเจน ตั้งบนฐานไม้พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 60 x 180 x 260 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้