หุ่นจำลองเซลล์สัตว์ ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า: BM0207
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์สัตว์ ขนาดใหญ่
English name : Animal Cell Model (Large)

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบ และโครงสร้างภายในของเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยนิวเคลียส, ไมโตคอนเดรีย, ไรโบโซม, เอนโดพลาสมิด เรกติคิวลัม, ไรโซโซม, เซนทริโอล เป็นต้น ทำด้วย Fiber Glass แยกส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับจัดในห้องนิทรรศการ ห้อง วิทยาศาสตร์ ขนาดประมาณ 155 x 300 x 450 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้