หุ่นจำลองเซลล์สัตว์

รหัสสินค้า: BM0206
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองเซลล์สัตว์
English name : Animal Cell Model

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของสัตว์ เช่น นิวเคลียส, ไร โซโซม, ไมโตคอนเดรีย เป็นต้น ตั้งบนฐานไม้พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 150 x 225 x 260 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้