หุ่นจำลองเปรียบเทียบเส้นเลือดไขมันอุดตันและ เส้นเลือดดี

รหัสสินค้า :  BM0636
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองเปรียบเทียบเส้นเลือดไขมันอุดตันและ
เส้นเลือดดี
English name :  Artery Comparison Model
รายละเอียด :
แสดงลักษณะของเส้นเลือดที่มีไขมันอุดตันกับเส้นเลือดปกติตั้งบนฐาน พร้อมแผ่นภาพให้ความรู้ขนาดประมาณ 140 x 180 x 150 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้