หุ่นจำลองแขนและกระดูกข้อแขน

รหัสสินค้า: BM0631
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแขนและกระดูกข้อแขน
English name : Human Function Elbow Joint Model
รายละเอียด :
แสดงส่วนประกอบของแขน, กล้ามเนื้อแขน, กระดูกแขน, กระดูกข้อพับ และมือ ตั้งอยู่บนฐานพลาสติก ขนาดประมาณ 100 x 560 x 120 มม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้