หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในมนุษย์ แสดงเพศ 85 ซม.

รหัสสินค้า: BM0647
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในมนุษย์ แสดงเพศ 85 ซม.
English name : Human Muscles and Organs 85cm Mode
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ถอดประกอบได้ แสดง กระดูกสันหลังและสามารถถอดเปลี่ยนอวัยวะเพศชาย หรือ เพศหญิงได้ ตั้งบนฐานพลาสติก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้