หุ่นจำลองแสดงพัฒนาการของฟัน

รหัสสินค้า: BM0670
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงพัฒนาการของฟัน
English name : Human Dentition Development Model
รายละเอียด :
มี 4 ระยะ ตั้งแต่เป็นชุดฟันนํ้านม จนกระทั่งเปลี่ยนชุดฟันเป็น ฟันแท้  ตั้งบนฐานเดียวกันสำหรับเปรียบเทียบการพัฒนาการของฟัน ขนาดประมาณ 120 x 400 x 190 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้