หุ่นจำลองแสดงพิษของบุหรี่ในปากผู้สูบ

รหัสสินค้า :      BM0676
ชื่อสินค้า :   หุ่นจำลองแสดงพิษของบุหรี่ในปากผู้สูบ
English name : Smoking Tooth Hygiene Model
รายละเอียด :
เพื่อศึกษาภายในปากของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะมีคราบสะสมของสารจากบุหรี่ตามฟัน เหงือกและทำ?ให้เหงือกบวมและติดเชื้อได้ขนาดประมาณ 80 x 95 x 80 มม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้