หุ่นจำลองแสดงลักษณะโครงสร้างภายในของไฮดร้า

รหัสสินค้า: BM0323
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงลักษณะโครงสร้างภายในของไฮดร้า
English name : Hydra L.S. Structure Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะโครงสร้างภายในของไฮดร้าและโครงสร้างของเข็มพิษ ติดบนแผ่นไม้พร้อมคำบรรยายแต่ละชิ้นส่วน ขนาดประมาณ 510 x 590 x 150 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้