หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายใน มนุษย์ถอดประกอบได้ 50 ซม.

รหัสสินค้า: BM0642
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายใน มนุษย์ถอดประกอบได้ 50 ซม.
English name : Human Torso With Interchangable Organs Model 50 cm.
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะภายในถอดประกอบได้ รวมทั้งผ่าซีก ศีรษะให้เห็น กะโหลก กระดูกใบหน้าและฟัน ตั้งบนฐานพลาสติก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้