หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์แสดงเพศ 85 ซม.

รหัสสินค้า: BM0645
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์แสดงเพศ 85 ซม.
English name : Human Torso With Interchangable Sex Organs Model 85 cm.
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ สามารถถอดประกอบได้ ตั้งบนฐาน พร้อมมีคำอธิบาย ถอดประกอบได้ 23 ชิ้น สามารถเปลี่ยน
อวัวะเพศชาย – หญิงได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้