หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์แสดงเพศ 85 ซม. (41 ชิ้น)

รหัสสินค้า: BM0646
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์แสดงเพศ 85 ซม. (41 ชิ้น)
English name : Human Torso With Interchangable Sex Organs Model 85cm, 41 pcs
รายละเอียด :
ถอดประกอบได้ 41 ชิ้น สามารถถอดเปลี่ยนอวัยวะเพศชาย – หญิงได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้