หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ถอดประกอบได้ 27 ซม.

รหัสสินค้า: BM0641
ชื่อสินค้า:หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ถอดประกอบได้ 27 ซม
English name : Human Torso With Interchangable Organs Model 27cm.
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ถอดประกอบได้ รวมทั้งผ่าซีกให้เห็นระบบ กล้ามเนื้อด้วยตั้งบนฐานพลาสติก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้