หุ่นจำลองแสดงอวัยวะแสดงเพศ

รหัสสินค้า: BM0644
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองแสดงอวัยวะแสดงเพศ
English name : Human Torso With Interchangable Sex Organs Model 42 cm.
รายละเอียด :
แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ถอดประกอบได้ และสามารถ ถอดเปลี่ยนอวัยวะเพศชายหรือเพศหญิงแบ่งได้ 19 ชิ้น ตั้งบนฐานพลาสติก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้