หุ่นจำลองโครงสร้างดวงอาทิตย์ 32 ซม.

รหัสสินค้า :  EP0108
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองโครงสร้างดวงอาทิตย์ 32 ซม.
English name :  Model of Sun Internal Structure

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้