หุ่นจำลองโครงสร้างใบ แบบ 2

รหัสสินค้า: BM0232
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองโครงสร้างใบ แบบ 2
English name : Leaf Structure Model (Type 2)

รายละเอียด :
เเสดงโครงสร้างใบอย่างชัดเจน ภายนอกแสดงให้เห็นถึง แผ่นใบ เส้นใบ และเซลล์คุม ภายในเเสดงไซเล็ม และ โฟลเอ็มในส่วนของก้านใบและเนื้อเยื่อเจริญต่างๆ ที่แผ่นใบ ขนาดประมาณ 150 x 290 x 300 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้