หุ่นจำลองไต

รหัสสินค้า:   BM0716
ชื่อสินค้า:  หุ่นจำลองไต
English name : Human Kidney Model
รายละเอียด :
แสดงโครงสร้างของไต ผ่าซีกแบ่งออกเป็น 2 ชิ้น เพื่อให้เห็นโครงสร้างภายใน ตั้งบนฐานพร้อมคำ?บรรยาย
ขนาดประมาณ 100 x 95 x 280 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้